hippoterapie

 

Již několik roků spolupracuje Ranč Loučka s dětským domovem a speciální školou v Předklášteří. Děti k nám docházejí pravidelně  1x týdně na 2 až 2,5 hodiny.   Lekce jsou rozděleny do 2 částí – první část spočívá v péči o koníky.  Děti pomáhají  přidávat seno do výběhů,  doplnit vodu,   pomáhají uklízet výběhy,  dokážou si koně dovést, vyčistit je,  pomáhají se sedláním.    Druhá část spočívá  ve 20 minutovém  ježdění. 

V létě jsme se zkušenějšími  dětmi  zkoušeli  zapřahat  poníky.   Tahle práce již byla náročnější, protože děti museli získat zkušenosti se zápřahem poníků a   celý systém jednotlivých, na sebe navazujících kroků, si zapamatovat a správně je použít. 

Tato sekce  hipoterapie se nazývá pedagogicko psychologická práce s koňmi. 

Hipoterapii pro tělesně postižené  na ranči neprovádíme. 

PRÁCE S DĚTMI Z DĚTSKÉHO DOMOVA