JEZDECTVÍ

Na Ranči Loučka již od roku 2005  aktivně funguje  jezdecký oddíl.  Je vhodný pro děti od  12 let.   Do jezdeckého oddílu děti  chodí 2x týdně  na  2 až 3 hodiny.  Mladší a nezkušení členové jsou  zařazeni mezi  starší členy takovým způsobem, abychom co nejvíce  eliminovali úrazy a poranění.  Je vhodné pro děti mít  uzavřeno úrazové    pojištění.

V oddíle se děti učí zacházet s koňmi, pečovat o ně  a jezdit na nich.  Samozřejmostí je i péče o výcvikové pomůcky -  sedla, uzdečky, otěže a pod.  Děti mají k dispozici helmy, čapsy a chrániče páteře. Nedílnou součástí je i teoretická příprava, která je  dětem přednášena přímo  při praktických  ukázkách.  Výukové hodiny, vyjížďky a  péče o koně  je vhodně  začleněna do systému práce s dětmi a jejich pokročilostí.   Nelze proto  dát  přesný popis  činností a dovedností v lekcích  členů jezdeckého   oddílu.

Vzhledem k tomu, že počet členů v jezdeckém oddíle je omezen, nábor nových členů je ovlivněn odchodem stávajících členů. To znamená, že  každý rok nenabíráme stejné množství dětí.

Pro mladší děti byl  na podzim 2009 zřízen jezdecký kroužek.  Mohou ho navštěvovat děti  od 10 let. Také  stav členů jezdeckého kroužku je omezen, a to na 6 členů.   Náplň jezdeckého kroužku je  odlišná od náplně jezdeckého oddílu. Do kroužku chodí mladší děti a naprostí začátečníci, kteří namají s koníky žádné zkušenosti.   Probíhá   1x týdně  2 hodiny. Děti si s sebou musí přinést kvalitní přilbu na ochranu hlavy.

JEZDECKÝ KROUŽEK

JEZDECKÝ KLUB