Kurz „Simulace“

Dne 25.9 2010 u nás proběhl kurz vedený Pavlem Zieglerem- Simulace. Akce byla benefiční a celý výtěžek byl věnován na péči o kobylku Venerii. Sešla se téměř dvacítka nadšených a očekávajících účastníků. Na začátek se představil lektor, padlo několik dotazů a přistoupilo se k praktické části. V průběhu jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o koňské psychice, chování koní, působení tlaků, používání pomůcek… Součástí byla také prektická cvičení s hůlkami, lanem, provazovou ohlávkou nebo hry, zaměřené na vnímání „z pohledu koně“.  Všichni jsme (ač mírně promrzlí) odcházeli z kurzu se spoustou nových zážitků, vědomostí a námětů k přemýšlení. Těšíme se zase příště!