MALÝ FARMÁŘ A MINIFARMÁŘ

– přijímáme přihlášky na kroužky v  úterý a  ve čtvrtek

Mini farmář pro děti od  5 let do 8 let – bude probíhat každé úterý  16 – 17,30 hod v měsících září – říjen 2017, březen – červen 2018

Náplní kroužku je  péče o zvířátka , při které se děti hravou formou dozví o jejich životě, potřebách a vyzkoušejí si i krmení zvířátek, vodění koní a jejich čištění, základy jízdy na koni. Budeme u zvířátek také pomáhat s pracemi adekvátně věku dětí, např. dovezeme seno, napustíme vodu ve výbězích a pod.

Důraz je kladen na na práci v kolektivu  a rozvíjení kreativity pomocí her a výtvarného tvoření.

Malý farmář pro děti  od 8 let – bude probíhat každý čtvrtek  po celý rok

Na programu je vzdělávání zábavnou formou  ve znalostech a péči o domácí  i divoká zvířátka, welfare zvířat, enviromentální výchova, poznávání  přírody – stromů, rostlin a bylin, jejich využití, roční období a co nám přinášejí,  co nám řekne řeka, krátké výlety do okolí,  zdravý životní styl, hry a tvoření s důrazem na kolektivní spolupráci a vzájemnou pomoc. Pomáháme při chystání koní na ježdění – dovedeme si je, vyčistíme  a  jezdíme na nich. Kroužek by měl  děti postupně připravit na případný vstup do jezdeckého oddílu, který  je pro děti od 11 roků.

Oba kroužky budou probíhat  převážně   venku v okolí  ranče, při horším počasí budeme  ve vnitřních prostorách.

Pro děti, které navštěvují naše kroužky pořádáme  během roku různé tématické akce – např. dětský Hubert,  Vánoční besídku s koníky,  Velikonoční vyjížďku, chystáme si program na naše tradiční  vítání jara – jarní Ejchuchů.

Cena kroužků je 800,- Kč/měsíc.  Pokud je zaplaceno na celé čtvrtletí dopředu   je sleva z 2400,-Kč na 2200,- Kč, u Mini farmářů –  březen – červen 2017 z 3200,-Kč na 3000,- Kč.

Dotazy na tel. 603  183 355 nebo mail : prokopova.jana@centrum.cz.

PŘIHLÁŠKA – Malý farmář (čtvrtek)

PŘIHLÁŠKA – MINIFARMÁŘ (úterý)