Mini farmář

Kroužek Minifarmář je určen pro děti do 8 let. Jeho náplň je podobná jako u Malého farmáře, jen upravená k věku dětí. Děti si mohou užít nejen kontakt s našimi zvířaty, ale také spoustu her a výtvarné tvoření. Většina aktivit však probíhá venku. Největším zážitkem jsou bezpochyby kontakty se zvířaty, kdy děti učíme jak ke zvířatům přistupovat, co mají ráda, co ráda nemají, a nechybí ani svezení na koních. Při nepřízni počasí máme na hry k dispozici krytou halu a při výtvarných činnostech využíváme také útulnou vytápěnou klubovnu.

Pravidelná docházka 1x týdně, čtvrtek 16:00 -17:30 hod 
koná se od září do června  
CENA 4000 Kč/půlrok -  září - leden, únor-červen  je splatná  do 15 dne  předchozího měsíce (tedy do 15. srpna na září-leden, do 15. ledna na únor-červen)

K přihlášení stačí vyplnit přihlášku a zaslat ji na email prokopova.jana@centrum.cz, nebo odevzdat osobně přímo na ranči.

Malý farmář a minifarmář začínají ve čtvrtek  8. září 2022 v 16 hodin.