Pobytové tábory 
Letní soustředění

Osou každého tábora je "koňská" tématika a hry zaměřené na poznávání koní, péči o koně a pozorování jejich života. Další aktivity jsou orientační a budou se řídit věkem a schopnostmi dětí je zvládnout.