Jezdecký PONY klub

Pro děti 6 – 12 let, které se budou učit jezdit na velkých koních

Zážitkový kroužek pro nejmenší zaměřený na koně. Docházka 1x/14 dní, kroužek trvá hodinu a půl. Koná se od září do června. Jeden instruktor na 3 děti – velmi individuální přístup.
Malá skupina dětí – maximálně 6 ve skupině (2 instruktoři) 

Na kroužku se jezdí na vycházky do přírody/ pracuje s koňmi ze země, zbytek času mimo ježdění tráví děti péčí o koně, získáváním teoretických zkušeností a prací na vlastní rovnováze dle motorických schopností dítěte. V zimě, nebo při velmi špatném počasí je s dětmi probírána teorie v klubovně.

Kroužek je veden především sociálně - zážitkovou formou. Má za cíl vést děti k přírodě, zodpovědnosti, trpělivosti, spolupráci a dalším benefitům, které koně zprostředkovávají zcela automaticky.

CENA 5.000,- Kč/půlrok :  září-leden, únor-červen   je splatná  do 15 dne  předchozího měsíce (tedy do 15. srpna na září-leden, do 15. ledna na únor-červen). Číslo účtu : 2000200992/2010, var. symbol – tel. Číslo uvedené na přihlášce.  

Nábor začíná v březnu 2022
Přihláška - JEZDECKÝ PONY KLUB
Pro koho kroužek je?

Pro děti od 6 do 12 let, které mají rády koně a chtějí nové zkušenosti a zážitky u nich. 
Pro děti, které preferují pohyb na čerstvém vzduchu a u zvířat. 
Pro děti rodičů, kteří chtějí u svých dětí podpořit zdravý pohyb, vedení k odpovědnosti a zdravému sebevědomí. 
Vhodné i pro úplné začátečníky – lekce jsou individuálně přizpůsobeny schopnostem a věku dětí.

Kroužek probíhá každou neděli dopoledne (konkrétní čas po domluvě).