Vážení rodiče,  
vzhledem k tomu, že se nám podařilo získat další dotaci na letní příměstské tábory,  v období od 1. 4. 2021 do 30. 9. 2022  můžete si žádat znovu o dotovanou cenu táborů za stejných podmínek. Upozorňuji, že podpořená osoba je rodič a podpora je na 40 hodin za celou dobu dotace, tedy  na 1 týden umístění jednoho  dítěte na příměstském táboře.  Je potřeba vyplnit přihlášku – dotovaný tábor, monitorovací list, který je součástí přihlášky a spolu s ní potvrzení od zaměstnavatelů obou rodičů, příp. potvrzení z Úřadu práce , u OSVČ – potvrzení se Správy soc. zabezpečení  a tyto doklady poslat nejprve mailem na adresu prokopova.jana@centrum.cz  . Abychom přihlášky mohli akceptovat potřebujeme mít zaplacenou zálohu na tábor ve výši  poloviny ceny tábora dle instrukcí na přihlášce – č. účtu a var. symbol, doplatek do 31. 5. 2021.   ORIGINÁLY  všech dokumentů  je možné dodat až s příchodem dítěte na tábor.  
Přeji Vám krásné dny a doufám, že se budeme na táborech potkávat 
Jana Prokopová

Příměstské tábory

V období od 1.4. 2021 do 30.9. 2022  je možno využít na Ranči Loučka dotované příměstské tábory pro pracující rodiče, rodiče na rodičovské dovolené a rodiče vedené na ÚP a to ve výši 40 hodin tábora pro děti za celé dotované období s dotovanou cenou.  Příměstský tábor nad limit 40 hodin již dále nelze zvýhodnit. 

Rodiče, kteří chtějí čerpat dotovanou cenu tábora – je potřeba vyplnit formuláře a potvrzené je odevzdat zároveň s přihláškou na dotovaný tábor.

NOVÝ DOTAČNÍ PROGRAM Seznam věcí na tábor potvrzení bezinfekčnosti

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Dotované příměstské tábory pro nejmenší. Tématický táborový program, hry, tvoření, koupání, výlety a ježdění na koních.
Vhodné pro děti od 5 let.Nový dotační program 
Cena příměstských táborů: 
Nedotovaná  3.600,- Kč, záloha 1.600,-Kč ihned po přihlášení dítěte, doplatek 2.000,-Kč  do 31.5.2022
Dotovaná cena 3.000,- Kč, záloha 1.500Kč ihned po přihlášení dítěte, doplatek 1.500,-Kč do 31.5.2022 
Všechny platby posílejte na č. účtu : 2000200992/2010, var. symbol – tel. Na přihlášce

V ceně je zahrnuto   jídlo  5x denně 
ranní svačinka  – ovoce,  
svačina 10 – 10,30 hod, 
oběd – polévka a další jídlo – dovoz,  
odpolední  svačina  14,30 – 15 hod,  
svačina  17 hod.
Pitný režim – voda, čaj, šťáva.   
Vedoucí a instruktoři,  zdravotník,  obslužní pracovníci ,  program pro děti vč. materiálů dle jednotlivých turnus, ochranné prostředky při jízdě na koních. 

11. 7.  –  15. 7. 2022   OBSAZEN
8:00 – 16:00 hod - téma: Pečujeme o koníky 
- pomoc s krmením koní - úklid boxu u koní 
– nastýlání slámy, sena 
– dle  možností  a věku dětí, 
- péče o koně a ostatní domácí zvířátka 
- 2x týdně ježdění na koních  

25. 7. – 29. 7. 2022    OBSAZEN 
8:00 -  16:00 hod - téma: Tvořivý
- celotáborová dílnička,
- vytváření různými technikami drobné předměty
- péče o koně a ostatní domácí zvířátka
- 2x týdně ježdění na koních 

1.8. – 5. 8.2022 
8:00 – 16:00 hod – téma: Tvořivý
- celotáborová dílnička,
- vytváření různými technikami drobné předměty
- péče o koně a ostatní domácí zvířátka
- 2x týdně ježdění na koních 

15. 8. – 19.8. 2022 
8:00 – 16:00 hod - téma: Indiáni
- poznávací hra na rančery 
– pomoc při ranním krmení koní 
- vyrábění výrobků z materiálů na dostupných na ranči 
- péče o koně a ostatní domácí zvířátka 
- 2x týdně ježdění na koních  

Přihláška na LETNÍ nedotovaný tábor Přihláška na LETNÍ dotovaný tábor

Důležité přílohy k přihlášce na dotovaný tábor:

Monitorovací list podpořené osoby

Potvrzení zaměstnavatele rodičů

Potvrzeni rodiče OSVČ