Vážení rodiče,  
vzhledem k tomu, že se nám podařilo získat další dotaci na letní příměstské tábory,  v období od 1. 4. 2021 do 30. 9. 2022  můžete si žádat znovu o dotovanou cenu táborů za stejných podmínek. Upozorňuji, že podpořená osoba je rodič a podpora je na 40 hodin za celou dobu dotace, tedy  na 1 týden umístění jednoho  dítěte na příměstském táboře.  Je potřeba vyplnit přihlášku – dotovaný tábor, monitorovací list, který je součástí přihlášky a spolu s ní potvrzení od zaměstnavatelů obou rodičů, příp. potvrzení z Úřadu práce , u OSVČ – potvrzení se Správy soc. zabezpečení  a tyto doklady poslat nejprve mailem na adresu prokopova.jana@centrum.cz  . Abychom přihlášky mohli akceptovat potřebujeme mít zaplacenou zálohu na tábor ve výši  poloviny ceny tábora dle instrukcí na přihlášce – č. účtu a var. symbol, doplatek do 31. 5. 2021.   ORIGINÁLY  všech dokumentů  je možné dodat až s příchodem dítěte na tábor.  
Přeji Vám krásné dny a doufám, že se budeme na táborech potkávat 
Jana Prokopová

Příměstské tábory

V období od 1.4. 2021 do 30.9. 2022  je možno využít na Ranči Loučka dotované příměstské tábory pro pracující rodiče, rodiče na rodičovské dovolené a rodiče vedené na ÚP a to ve výši 40 hodin tábora pro děti za celé dotované období s dotovanou cenou.  Příměstský tábor nad limit 40 hodin již dále nelze zvýhodnit. 

Rodiče, kteří chtějí čerpat dotovanou cenu tábora – je potřeba vyplnit formuláře a potvrzené je odevzdat zároveň s přihláškou na dotovaný tábor.

NOVÝ DOTAČNÍ PROGRAM Seznam věcí na tábor

V ceně příměstských táborů je zahrnuto: 
jídlo  5x denně 
ranní svačinka  – ovoce,  svačina 10:00 – 10:30 hod, 
oběd – polévka a další jídlo – dovoz,  
odpolední  svačina  14:30 – 15:00 hod,  
svačina  17:00 hod.
Pitný režim – voda, čaj, šťáva.   
Vedoucí a instruktoři,  zdravotník, obslužní pracovníci,  program pro děti vč.materiálů dle jednotlivých turnusů. 

Jarní příměstský tábor – končící dotace, pro ty, kteří ještě nečerpali dotační výhodu ceny od r. 2018. 
JARNÍ 2021 - 
ZRUŠENO z důvodu vládního opatření
22. 2. – 28. 2. 2021 – téma: "Děti u koní a zvířátek"
 Je potřeba mít s sebou roušku a vlastní láhev na pití,  obuv do klubovny, vhodné teplé oblečení vč. náhradního, teplé  boty.
- pomáhání při krmení koní, ranní krmení zvířátek na našem dvorečku, sbírání vajíček, sypání ptáčků, čištění krmítek,
- dopolední hry venku nebo v hale, vycházky s koníky, 
- oběd,  
- výroba drobných předmětů - látky, moduritu, hlíny,  apod. 
- odpolední chystání krmení pro zvířátka, péče o koně, 
-  2x týdně ježdění na koních 

PŘIHLÁŠKA na JARNÍ DOTOVANÝ příměstský tábor

PŘIHLÁŠKA na JARNÍ NEdotovaný příměstský tábor

---------------------------------------------------------------------

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Dotované příměstské tábory pro nejmenší. Tématický táborový program, hry, tvoření, koupání, výlety a ježdění na koních.
Vhodné ro děti od 5 let.Nový dotační program 
Cena příměstských táborů - nedotovaná  3500,- Kč, dotovaná cena 2900,- Kč
V ceně je zahrnuto   jídlo  5x denně 
ranní svačinka  – ovoce,  
svačina 10 – 10,30 hod, 
oběd – polévka a další jídlo – dovoz,  
odpolední  svačina  14,30 – 15 hod,  
svačina  17 hod.
Pitný režim – voda, čaj, šťáva.   
Vedoucí a instruktoři,  zdravotník,  obslužní pracovníci ,  program pro děti vč. materiálů dle jednotlivých turnus, ochranné prostředky při jízdě na koních. 

19. 7.  –  23. 7. 2021   -   OBSAZENO
8:00 – 16:00 hod - téma: Tvoření 
- celotáborová dílnička,
- vytváření různými technikami drobné předměty
- péče o koně a ostatní domácí zvířátka
- 2x týdně ježdění na koních   

26. 7. – 30. 7. 2021    -   OBSAZENO
8:00 -  16:00 hod - téma: Sportovní  
- celotáborová pohybová hra 
- různé druhy pohybových aktivit – lano, švihadla,  míče,  chůdy,  kuličky apod. 
- vyrábění drobných předmětů
- péče o koně a ostatní domácí zvířátka 
- 2x týdně ježdění na koních  

2.8. – 6. 8.2021   -   OBSAZENO
8:00 – 16:00 hod – téma: Prázdniny na ranči 
- poznávací hra na rančery 
– pomoc při ranním krmení koní 
- vyrábění výrobků z materiálů na dostupných na ranči 
- péče o koně a ostatní domácí zvířátka 
- 2x týdně ježdění na koních  

9. 8. – 13.8. 2021  -  OBSAZENO
8:00 – 16:00 hod - téma: Pečujeme o  koníky 
- pomoc s krmením koní - úklid boxu u koní 
– nastýlání slámy, sena 
– dle  možností  a věku dětí, 
- péče o koně a ostatní domácí zvířátka 
- 2x týdně ježdění na koních  

Přihláška na LETNÍ nedotovaný tábor Přihláška na LETNÍ dotovaný tábor