Příměstské tábory

V období od 1. 4. 2018 do 31.3. 2021 je možno využít na Ranči Loučka dotované příměstské tábory pro pracující rodiče, rodiče na rodičovské dovolené a rodiče vedené na ÚP a to ve výši 40 hodin tábora pro děti za celé dotované období s dotovanou cenou 350,-Kč/den/dítě. Příměstský tábor nad limit 40 hodin již dále nelze zvýhodnit a platí plná cena 500,-Kč/den/dítě.

Rodiče, kteří chtějí čerpat dotovanou cenu tábora – je potřeba vyplnit formuláře a potvrzené je odevzdat zároveň s přihláškou na dotovaný tábor.