Ranč Loučka

Jezdecký a kynologický areál Ranč Loučka najdete na konci obce Předklášteří na břehu říčky Loučky. Jezdecký klub je nestátní nezisková organizace  založená v lednu 2005. Provoz hradíme z darů, dotací a z vlastních aktivit. Pokud si vyberete některou z našich služeb, podpoříte tím náš rozvoj a naše projekty pomáhající potřebným.    

Naše aktivity: Provoz chráněných pracovních míst, Environmentální setkávání dětí a seniorů Environmentální výuka pro školy Dětské kluby a kroužky Pobytové a příměstské tábory a soustředění Odborné kurzy a workshopy Akce pro širokou veřejnost a komunikace ve skupinách.       

Naší  hlavní náplní je výchova dětí a mládeže pro turistický sport, péče o koně a domácí zvířata,pedagogické ježdění. Od června 2006 máme doplněny stanovy o další blok aktivit, a to je hipoterapie, léčebné pedagogicko psychologické ježdění a sport handicapovaných. Postupně byly naše aktivity rozšířeny o canisterapii, výcvik psů a animoterapii. Jsme oprávněni organizovat a zabezpečovat vzdělávací semináře, soustředění a odborné kurzy pro laickou i odbornou veřejnost k získávání  specifických znalostí a praktických dovedností včetně propagování environmentální výchovy a zároveň pořádáme  krátkodobé pobyty pro děti s cílem zvyšování kladného vztahu k přírodě, domácím a ostatním zvířatům.      

Kromě pořádání celé řady akcí pro děti a veřejnost se snažíme o propagaci jezdectví jako jedné z nejmodernější a mnohdy nejúčinnější metody rehabilitace a seznámení veřejnosti s využitím koní ve společnosti. Pro koně obhospodařujeme cca 3,5 ha výběhů a pastvin, máme k dispozici krytou halu, venkovní jízdárnu 20 x 40 m a kruhovou ohradu o průměru 20 m. Pro psy máme venkovní parkur s překážkami pro agility , které se zde aktivně trénuje.    

Pro laickou i odbornou veřejnost pořádáme vzdělávací kurzy – výchova a výcvik koní, výcvik hříbat, hřebců, a speciální výcvik koní, které mají nějaké psychické problémy. 
Orientujeme se také na rozvoj turistického ruchu. Jsme začlenění do systému jezdeckých stezek. Od roku 2009 je toto zařízení využíváno jako jedna z možností dovolených. Rekreanti přijedou s vlastními koňmi nebo se u nás na našich koních učí jezdit. Pořádáme i víkendové kurzy ježdění na koni.    

Pravidelně každý rok u nás probíhá několik turnusů týdenníchí soustředění s koníky. Zde se děti učí celkové péči o ně, jak s koněm komunikovat a samozřejmě i vlastní ježdění. 
V roce 2006 jsme se začali zabývat i tzv. „psími aktivitami“. Naše specializace je sport agility – překážkové běhy pro psy všech plemen i výšek (tzn. i pro „nepapírové psy“). 
Kromě „koňských“ soustředění zde každé prázdniny probíhá také týdenní soustředění a výcvik agility sportu.
Agility je sport v dnešní době velmi populární. Na Ranči využíváme venkovní parkur a v zimě krytou halu. Výcviky vede Monika Prokopová, která se svou fenou belgického ovčáka Abbou jako tým byly mistrně republiky v agility pro rok 2006 a zároveň získaly titul tým roku 2006. Monika s Abbou úspěšně reprezentovaly Ranč Loučka i obec Předklášteří v tuzemsku i na zahraničních soutěžích. 
Největší úspěchy tohoto týmu jsou: 
Mistrovství světa belgických ovčáků 2007, Francie – 10. místo jednotlivci 
Mezinárodní závody agility - Herentals, Belgie  - 3 místo 

V červenci  2008 postihl  ranč  požár, který  zničil celé zázemí  – jezdeckou halu, šatny a sedlovny včetně přilehlého rodinného domu.  Za nevídané pomoci široké veřejnosti se nám podařilo provoz ranče pouze  omezit a  již v prosinci byl zorganizován tradiční Mikulášský průvod  obcí Předklášteří   a postupně se  opět rozšiřovaly všechny aktivity.  Od roku 2015 se naše činnost s dětmi rozšířila o  kroužky Mini farmář  pro  předškoláčky a  Malý farmář  školní děti ve věku 6-10 let. Děti se zde setkávají s informacemi o ochraně přírody, pečování o  zvířata na našem dvorečku, ekologickým pěstováním drobné zeleniny a bylin,  starší děti se dostávají do kontaktu s koňmi . Hlavním přínosem  kroužků je pobyt co nejvíce na vzduchu  ve všech ročních  období, zdravý pohyb, posilování fyzické kondice,  cvičení drobné motoriky a kreativity drobnými rukodělnými výrobky. 

Další naší aktivitou začalo pořádání příměstských táborů, na kterou jsme pak  v roce 2018 získali evropskou dotaci z programu MŠMT. V letošním roce  nabízíme nově  jezdecký klub pro dospělé. Zde se  účastníci učí  pečovat o koně vč. jezdeckých znalostí a praktických dovedností. 

V současné době můžete na ranči absolvovat  jednodenní výlety na koních pro děti i dospělé do krásné přírody v okolí tišnovska, dny  dětí  s koňmi i  tzv. „den příměstského tábora“ , různé workshopy a exkurze a kurzy dle sezonní nabídky .