Příměstské tábory 

V období od 1. 4. 2018 do 31.3. 2021 a od 1. 4. 2021 do 30. 9. 2022 je možné využít na Ranči Loučka dotované příměstské tábory pro pracující rodiče, rodiče na rodičovské dovolené a rodiče vedené na ÚP a to ve výši 40 hodin tábora pro děti za celé dotované období s dotovanou cenou. Příměstský tábor nad limit 40 hodin již dále nelze zvýhodnit.

Rodiče, kteří chtějí čerpat dotovanou cenu tábora – je potřeba vyplnit formuláře a potvrzené je odevzdat zároveň s přihláškou na dotovaný tábor.

Příměstské tábory na Ranči Loučka

jarní příměstský tábor - končící dotace, pro ty, kteří ještě nečerpali dotační výhodu ceny od r. 2018.
- JARNÍ - ZRUŠENO z dvod vládního opatření
22.2. - 28.2.2021
téma: "DĚTI U KONÍ A ZVÍŘÁTEK"

_____________________________________

NOVÝ DOTAČNÍ PROGRAM

- LETNÍ
Dotované příměstské tábory pro nejmenší. Tématický táborový program, hry, tvoření, koupání, výlety a ježdění na koních. 3x v týdnu jízda na koni. Vhodné ro děti od 5 let. 
 
téma: "TVOŘENÍ“    -   OBSAZENO
 19. 7.  –  23. 7. 2021

téma: "SPORTOVNÍ" - OBSAZENO
 26.7. – 30.7.2021

téma:  "PRÁZDNINI NA RANČI" - OBSAZENO
 2.8. – 6. 8.2021

téma: "PEČUJEME O KONÍKY" - OBSAZENO
 9.8. – 13.8. 2021


Více informací o těchto příměstských táborech naleznete ZDE 

Seznam věcí na tábor
Letní soustředění

Pro jezdecké začátečníky
Pobytový tábor pro jezdecké začátečníky, kteří si chtějí užít koňský program do poslední minuty každého dne. Děti se podílejí na péči o koně na ranči, ráno i večer pomáhají s krmením, učí se pomáhat ve stájích, hrají hry a užijí si dlouhé krokové výlety na koních po okolí. Vhodné i pro děti, které zatím neumí samy řídit koně, nebo s koňmi teprve začínají – na jezdecký výlet dostanou pomocníka, který jim koně vede. Malý počet dětí (maximálně 10 dětí v každém turnuse), individuální přístup. Děti bydlí na ranči v karavanech a chatičkách. Jídlo 5x denně. Vhodné pro děti od 7 let.

12.7.  -  15.7.2021 - JIŽ OBSAZENO
(příjezd 11.7. v 17:00 – odjezd 16.7. v 9:00)
- maximálně pro 10 dětí, cena 4800,- Kč

16.8.  -  19.8.2021 - JIŽ OBSAZENO
(příjezd 15.8. v 17:00 – odjezd 20.8. v 9:00)
 maximálně pro 10 dětí, cena 4800,- Kč

______________________________________

Pro pokročilé jezce
Pobytové soustředění pro dobře jezdící děti, které si dokáží řídit koně samostatně ve všech chodech (v termínu 26.-29.7. v kroku a klusu) v terénu. Děti čeká celodenně koňský program – ranní i večerní krmení, dopolední pomoc při úklidu stájí a celoodpolední putování na koních po okolí, krásnou přírodou Tišnovska. Velmi individuální přístup (maximálně 6 dětí v každém turnuse), zážitky z dvou až tříhodinových vyjížděk. Děti bydlí na ranči v karavanech a chatičkách. Jídlo 5x denně. Vhodné pro děti od 10 let.

19.7. -  22.7.2021 - JIŽ OBSAZENO
(příjezd 18.7. v 17:00 – odjezd 23.7. v 9:00)
– pro maximálně 6 dětí, cena 4900,- Kč
- pokročilí jezci


26.7. -  29.7.2021 - JIŽ OBSAZENO

(příjezd 25.7. v 17:00 – odjezd 30.7. v 9:00)
– termín pro děti – krok/klus
– pro maximálně 6 dětí, cena 4900,- Kč
- pokročilí jezci


2.8. – 5.8.2021 - JIŽ OBSAZENO

(příjezd 1.8. v 17:00 – odjezd 6.8. v 9:00)
- pro maximálně 6 dětí, cena 4900,- Kč
- pokročilí jezci 

Více informací o těchto pobytových táborech naleznete ZDE

Seznam věcí na tábory

Informace k příměstským táborům

Přihlášky na příměstký tábor jsou platné po zaplacení zálohy, která činí 1/2 ceny tábora. Č. účtu viz přihláška, v. s. číslo telefonu, který je uvedený v příhlášce, v poznámce Jméno dítěte. 

Osou každého tábora bude "koňská" tématika a hry zaměřené na poznávání koní, péči o koně a pozorování jejich života.Další aktivity jsou orientační a budou se řídit věkem a schopnostmi dětí je zvládnout.

Přihláška na JARNÍ příměstský tábor Přihláška na dotovaný JARNÍ příměstský tábor Přihláška na LETNÍ příměstský tábor Přihláška na dotovaný LETNÍ příměstský tábor Seznam věcí (příměstský tábor) Potvrzení o bezinfekčnosti Potvrzení zaměstna. rodičů (přím. tábor dot.) Přihláška na letní soustředění ZAČÁTEČNÍK Přihláška na letní soustředění POKROČILÝ Seznam věcí (letní soustředění)

Pobyty a tábory, exkurze a jiné aktivity pro děti 
Jana Prokopová:
Tel.: +420 603 183 355
prokopova.jana@centrum.cz