Příměstské tábory 

V období od 1. 4. 2018 do 31.3. 2021 je možno využít na Ranči Loučka dotované příměstské tábory pro pracující rodiče, rodiče na rodičovské dovolené a rodiče vedené na ÚP a to ve výši 40 hodin tábora pro děti za celé dotované období s dotovanou cenou 350,-Kč/den/dítě. Příměstský tábor nad limit 40 hodin již dále nelze zvýhodnit a platí plná cena 500,-Kč/den/dítě.

Rodiče, kteří chtějí čerpat dotovanou cenu tábora – je potřeba vyplnit formuláře a potvrzené je odevzdat zároveň s přihláškou na dotovaný tábor.

Pobytové tábory - Letní soustředění

Příjezd na tábor je vždy od 16 hodin, odjezd z tábora do 11 hodin.

Informace k příměstským táborům

Přihlášky na příměstký tábor jsou platné po zaplacení zálohy, která činí 1/2 ceny tábora. Č. účtu viz přihláška, v. s. číslo telefonu, který je uvedený v příhlášce, v poznámce Jméno dítěte. 

Osou každého tábora bude "koňská" tématika a hry zaměřené na poznávání koní, péči o koně a pozorování jejich života.Další aktivity jsou orientační a budou se řídit věkem a schopnostmi dětí je zvládnout.

Podzimní turnus: 
29.10. - 1.11. 2019

Přihláška na příměstský tábor Přihláška na dotovaný příměstský tábor Seznam věcí (příměstský tábor) Potvrzení o bezinfekčnosti Potvrzení zaměstnavatele rodičů Potvrzení MSSZ - rodiče OSVČ Přihláška na letní soustředění Seznam věcí (letní soustředění)

Pobyty a tábory, exkurze a jiné aktivity pro děti 
Jana Prokopová:
Tel.: +420 603 183 355
prokopova.jana@centrum.cz